EQUSANA Hingstekåring 2023


​Kåring og stationsafprøvning af hingst

Hvert år i februar-/marts måned afholder DSP hingstekåring.

Katalog for Equsana Hingstekåring  HER
Boksoversigt HER

Stationsafprøvningen finder som regel sted i september måned.

Ved eksteriørkåringen stilles hingstene flot klargjorte og i god kondition og her vurderes de 3 års hingste ved løsspringning, dernæst vises de på fast bund, så longeres de, til sidst vises mønstres de en omgang rundt i hallen, inden oprangering/frasortering finder sted.

​Se hvordan en kåringsdag foregår ved vores hingstekåring HER

Nykårede hingste skal stilles til stationsafprøvning i indeværende år.
​4 års og ældre hingste vises også under rytter.
​Hingste med bestået stationsafprøvning , som tilmelder i både dressur-og springdisciplin, skal ikke springes under rytter, men kan vælge løsspringning, hvis de også vises under rytter i gangarter.

dsc_3828

Årets fløj 3-års hingste 2022 Mr. Frosty Blue Jr.


havens mr. fighter (2)

Årets Gangartshingst  2022  Havens Mr. Fighter

 Hingstekåring 2023

Ikast Ridecenter, Navervej 23, 7430 Ikast d.25.02.2023

Klasse 1:

Hingste født i 2020

Klasse 2:

Hingste født i 2019 eller tidligere uden stationsafprøvning. Hingstene skal desuden tilmeldes klasse 8 og/eller 9

Klasse 3:

Hingste født i 2019 eller tidligere med et stationsafprøvnings resultat på min. 7,5 eller et gennemsnit af ridelighed og specialdisciplin på min. 8. Hingstene skal desuden tilmeldes klasse 8 og/eller 9

Klasse 4:

Renracede ponyhingste født i 2020

Klasse 5:

Renracede ponyhingste født i 2019 eller tidligere. Hingstene skal desuden tilmeldes klasse 8 og/eller 9

Klasse 6:

Hingste af engelsk og arabisk fuldblod og angloaraber race født i 2020.

Klasse 7:

Hingste af engelsk og arabisk fuldblod og angloaraber født i 2019 eller tidligere. Hingstene skal desuden tilmeldes klasse 8 og/eller 9

Klasse 8:

4-års og ældre hingste til gangartsbedømmelse under rytter.

Klasse 9:

4-års og ældre hingste vises i springning under rytter.

BEMÆRK TILFØJELSE:
KUN for 4-års hingste, som bliver fremstillet for første gang i DSP, som ikke har en afprøvning, der vil det være valgfrit, om hingsten skal vises løs og i longe,  eller den vises under rytter, som der tilstræbes.

Gebyr kl. 1-7            1.200,- kr.

Gebyr kl. 8 og 9             0,- kr.

Opstaldning  500,- kr.

​Oprettelse af medlem gør man HER

Anmeldelse af hingst gør man  HER

Yderligere henvendelser kan ske til

Conni Lynge på tlf. 22592254

Husk hingsten skal være oprettet på SEGES/Hest, og med samme ejer, som tilmelder hingsten.

Sidste anmeldelsesfrist d. 20.01.23. Efter denne dato betales efteranmeldelsesgebyr kr. 2000.

Anmeldelse til kåring kræver medlemskab af DSP – man kan ikke tilmelde hingst, før medlemskab er betalt via Klubmodul.


​Kopi af hestepas, hvis hingsten er udenlandsk født eller registreret skal sendes til:

Conni Lynge

Ullerupvej 81, Aggersund

9670 Løgstør

Mail : csl@sportspony.dk

​BEMÆRK: DNA; AFSTAMNINGSKONTROL OG WFFS, samt CA-PRØVER NU ALLE SENDES TIL DNA og BLODTYPELABORATORIET I THEM

​LØSSPRING SE SKITSE HER
​SKITSE OVER LONGERINGSBANE FOR DE 3-ÅRS HINGSTE HER

​​Generelle regler for hingstekåringen 2023:

Hingste med en 4-leddet anerkendt afstamning på såvel fader- som moderlinie kan tilmeldes til DSP`s hingstekåring. Det påhviler ejeren selv at dokumentere afstamningen.
For hingste født efter 01.01.94 kræves DNA af såvel far som mor. Det kræves at en avlsgodkendt hingst er DNA bestemt og afstamningskontrolleret inden den må bedække
Hingstene skal være testet fri for CA (Cerabellar Abiotrophy), inden deres avlsgodkendelse er gyldig. Er hingsten ikke testet fri inden kåring, vil hingsten desuden miste evt. præmiering, hvis den efter kåringen testes positiv for CA.


Hingstene skal ligeledes testes for WFFS (Warmblod Fragile Foal Syndrom) for at kende status.
Dog er følgende gældene:
Hingste, hvis mor og far er dansk certificeret fri for en eller flere af følgende gendefekter CA, WFFS og Myotoni vil automatisk betragtes som fri for den/de lidelser begge forældre er dansk certificeret fri for. Der er derfor ikke krav om, disse hingste testes fri inden en kåring.

Prøven skal udtages af dyrlæge. Brug gerne blanketten, som findes her http://sportspony.dk/blanketter.aspx og medsendes hårprøven, så Blodtypelaboratoriet ikke er i tvivl om, hvilket der skal testes for.

Det anbefales at få hingstene testet inden fremstilling til kåring mht. DNA, afstamningskontrol, WFFS og CA. Der gøres opmærksom på, at hingstene ikke har en gyldig avlsgodkendelse, samt kan komme på Hingstelisten før de er kontrolleret for ovenstående. ​
Hingste som fører Kantje’s Ronaldo blod skal ligeledes testes for Myotoni inden bedækningstilladelse er gyldig.

For hingste med aflagt stationsafprøvning i 2020 eller senere, kan dommerne på baggrund af hingstens resultater til stationsafprøvningen, vælge hvilken disciplin de ønsker at se hingsten i til færdigkåringen. Hvis hingsten har opnået over 800 point i begge discipliner, kan hingsteholderen selv bestemme, hvilken i disciplin hingsten stiller til færdigkåring.

Stilles hingsten i springdisciplinen, skal hingsten til endelig kåring vises i løsspring eller spring under rytter efter fremstillers valg. Vises den i løsspring, skal den efterfølgende bedømmes i gangarter sammen med hingstene, der er stilles i dressurdisciplinen. Vises den i spring under rytter, vil den blive bedømt i gangarter i forbindelse med dette

Der kan dispenseres fra rideafprøvning til færdigkåring, hvis det drejer sig om en ældre hingst med væsentlige sportslige resultater. Ansøgning om dispensation skal være avlsledelsen i hænde senest 14 dage før hingstekåringen. Dispensationsansøgningen bør dog fremsendes samtidig med anmeldelsen ti kåringen i forhold til udarbejdelse af katalog og tidsplan.

Hingste til kåring må bære bandager/gamacher på forbenene når de løsspringes.

Når de rides eller vises løse, er det tilladt at bære bandager på alle fire ben.

Hvis der foreligger resultater eller præmieringer på såvel ponyen som på forældrene, bedes dokumentation på dette vedlagt anmeldelsen.

De hingste som opnår 1-årig avlsgodkendelse skal møde til stationsafprøvning i september 2023.


​ Alle hingste, som stiller til kåring skal måles, medmindre de møder med DRF-måling for indeværende år eller er færdigmålt .

Ved evt. framelding indtil 7 dage før pga. sygdom tilbagebetales tilmeldingsgebyret minus et administrationsgebyr på 300,- kr. ved forevisning af dyrlægeerklæring.
​Frameldes der inden for den sidste uge inden kåringen, refunderes tilmeldingsgebyret ikke.

Bestilte bokse refunderes ikke ved framelding senere end en uge før kåringen.

Hingste som er kåret i DSP og tilmeldt DSP’s Hingsteliste for 2023 kan desuden tilmeldes præsentation på dagen, der er ingen tilmeldingsgebyr, men ønsker man boks, så er det samme procedure som for hingste tilmeldt kåringen, hvor man bestiller boksen inde under hingstekåring 2023 via Klubmodul.

​Udskriv :

Propositioner
​Testskema for CA og WFFS
Speakerseddel

​Dansk Sports Ponyavl

Melhøjvej 11
9670 Løgstør

CVR: 33670001
sportspony.dk

Kontaktoplysninger:

Tlf.: 42963269
E-mail: info@sportspony.dk

Klubmodul 

​​Sponsoraftaler:

>>Energinord

>>Equsana  HOVEDSPONSOR

>>Agria Hesteforsikring HOVEDSPONSOR
>>OK


<>>