​Hingstekåring

sph 284 nørlunds didrik
​Årets Gangarts Hingst  Nørlunds Didrik​
Hvert år i februar-/marts måned afholder DSP hingstekåring.

​Katalog for Equsana Hingstekåring  HER

​ 

Ved eksteriørkåringen stilles hingstene flot klargjorte og i god kondition og her vurderes de 3 års hingste ved løsspringning, dernæst vises de på fast bund, så longeres de, til sidst vises mønstres de en omgang rundt i hallen, inden oprangering/frasortering finder sted.


​Se hvordan en kåringsdag foregår ved vores hingstekåring HER

Nykårede/avlsgodkendte hingste skal stilles til stationsafprøvning i indeværende år, hvis ikke de har en bestået rideafprøvning


​Hingste med bestået stationsafprøvning , som tilmelder i både dressur-og springdisciplin, skal ikke springes under rytter, men kan vælge løsspringning, hvis de også vises under rytter i gangarter.

sph 287 bryggergårdens kingston                                                       

Årets Springhingst Bryggergårdens Kingston​

​Hingstekåring 2024

Ikast Ridecenter, Navervej 23, 7430 Ikast d.02.03.2024

Klasse 1:

Ponyhingste født i 2021

Klasse 2:

Ponyingste født i 2020 eller tidligere uden stationsafprøvning. Hingstene skal desuden tilmeldes klasse 8 og/eller 9

Klasse 3:

Ponyhingste født i 2020 eller tidligere med et stationsafprøvnings resultat på min. 7,5 eller et gennemsnit af ridelighed og specialdisciplin på min. 8. Hingstene skal desuden tilmeldes klasse 8 og/eller 9

Klasse 4

Renracede ponyhingste født i 2021

Klasse 5:

Renracede ponyhingste født i 2020 eller tidligere uden stationsafprøvning. Hingstene skal desuden tilmeldes klasse 8 og/eller 9

Klasse 6:

Hingste af engelsk og arabisk fuldblod og angloaraber race født i 2021.

Klasse 7:

Hingste af engelsk og arabisk fuldblod og angloaraber født i 2020 eller tidligere. Hingstene skal desuden tilmeldes klasse 8 og/eller 9

Klasse 8:

4-års og ældre hingste til gangartsbedømmelse under rytter.

Klasse 9:

4-års og ældre hingste vises i springning under rytter eller løsspring.

Gebyr kl. 1-7 1.200,- kr.

Gebyr kl. 8 og 9 0,- kr.

Opstaldning (kun mod forudbetaling) 500,- kr.

Sidste anmeldelsesfrist d. 25.01.24.Efter denne dato betales efteranmeldelsesgebyr (2000 kr)


Anmeldelse skal ske via Klubmodul  HER

Anmeldelse til kåring kræver medlemskab af DSP – man kan ikke tilmelde hingst, før medlemskab er betalt via Klubmodul

Kopi af hestepas, hvis hingsten er udenlandsk født eller registreret, skal sendes til:

Conni Lynge

Ullerupvej 81, Aggersund

9670 Løgstør

Mail : csl@sportspony.dk

Yderligere henvendelser kan ske til

Conni Lynge på tlf. 22592254

Husk hingsten skal være oprettet på SEGES/Hest, og med samme ejer, som tilmelder hingsten.

​BEMÆRK: DNA; AFSTAMNINGSKONTROL OG WFFS, samt CA-PRØVER NU ALLE SENDES TIL DNA og BLODTYPELABORATORIET I THEM

​LØSSPRING SE SKITSE HER
​SKITSE OVER LONGERINGSBANE FOR DE 3-ÅRS HINGSTE HER

​​Generelle regler for hingstekåringen 2024

Generelle regler :

Hingste med en 4-leddet anerkendt afstamning på såvel fader- som moderlinie kan tilmeldes til DSP`s hingstekåring. Det påhviler ejeren selv at dokumentere afstamningen.
For hingste født efter 01.01.94 kræves DNA af såvel far som mor. Det kræves at en avlsgodkendt hingst er DNA bestemt og afstamningskontrolleret inden den må bedække
Hingstene skal være testet fri for CA (Cerabellar Abiotrophy), inden deres avlsgodkendelse er gyldig. Er hingsten ikke testet fri inden kåring, vil hingsten desuden miste evt. præmiering, hvis den efter kåringen testes positiv for CA.


Hingstene skal ligeledes testes for FFS (Fragile Foal Syndrom) for at kende status.


Dog er følgende gældene:
Hingste, hvis mor og far er dansk certificeret fri for en eller flere af følgende gendefekter CA, FFS og Myotoni vil automatisk betragtes som fri for den/de lidelser begge forældre er dansk certificeret fri for. Der er derfor ikke krav om, disse hingste testes fri inden en kåring.

Prøven skal udtages af dyrlæge. Brug gerne blanketten, som findes her http://sportspony.dk/blanketter.aspx og medsendes hårprøven, så Blodtypelaboratoriet ikke er i tvivl om, hvilket der skal testes for.

Det anbefales at få hingstene testet inden fremstilling til kåring mht. DNA, afstamningskontrol, WFFS og CA. Der gøres opmærksom på, at hingstene ikke har en gyldig avlsgodkendelse, samt kan komme på Hingstelisten før de er kontrolleret for ovenstående. ​


Hingste som fører Kantje’s Ronaldo blod skal ligeledes testes for Myotoni inden bedækningstilladelse er gyldig.

Bemærk: I år er det muligt at fravælge løsspringning for nyfremstillede hingste.
Hvis ikke man ønsker løsspringning for sin hingst, så skal det fravælges via besked ved tilmeldingen på Klubmodul

For hingste med aflagt stationsafprøvning i 2020 eller senere, kan dommerne på baggrund af hingstens resultater til stationsafprøvningen, vælge hvilken disciplin de ønsker at se hingsten i til færdigkåringen. Hvis hingsten har opnået over 800 point i begge discipliner, kan hingsteholderen selv bestemme, i hvilken disciplin hingsten stiller til færdigkåring.

Stilles hingsten i springdisciplinen, skal hingsten til endelig kåring vises i løsspring eller spring under rytter efter fremstillers valg. Vises den i løsspring, skal den efterfølgende bedømmes i gangarter sammen med hingstene, der stilles i dressurdisciplinen. Vises den i spring under rytter, vil den blive bedømt i gangarter i forbindelse med dette.

Der kan dispenseres fra rideafprøvning til færdigkåring, hvis det drejer sig om en ældre hingst med væsentlige sportslige resultater. Ansøgning om dispensation skal være avlsledelsen i hænde senest 14 dage før hingstekåringen. Dispensationsansøgningen bør dog fremsendes samtidig med anmeldelsen ti kåringen i forhold til udarbejdelse af katalog og tidsplan.

Hingste til kåring må bære bandager/gamacher på forbenene når de løsspringes.

Når de rides eller vises løse, er det tilladt at bære bandager på alle fire ben.

Hvis der foreligger resultater eller præmieringer på såvel ponyen som på forældrene, bedes dokumentation på dette vedlagt anmeldelsen.

De hingste som opnår 1-årig avlsgodkendelse skal møde til stationsafprøvning i september 2024.

​Alle hingste, som stiller til kåring skal måles, medmindre de møder med DRF-måling for indeværende år eller er færdigmålt.

Ved evt. framelding indtil 7 dage før pga. sygdom tilbagebetales tilmeldingsgebyret minus et administrationsgebyr på 300,- kr. ved forevisning af dyrlægeerklæring.
​Frameldes der inden for den sidste uge inden kåringen, refunderes tilmeldingsgebyret samt evt. bestilte bokse ikke.

Tilføjelse: KUN for 4-års hingste, som bliver fremstillet for første gang i DSP, som ikke har en afprøvning, der vil det være valgfrit, om hingsten skal vises løs eller den vises under rytter, som der tilstræbes.

Hingste som er kåret i DSP og tilmeldt DSP’s Hingsteliste for 2024 kan desuden tilmeldes præsentation på dagen, der er ingen tilmeldingsgebyr, men ønsker man boks, så er det samme procedure som for hingste tilmeldt kåringen, hvor man bestiller boksen inde under Hingstekåring 2024 via Klubmodul.

​Udskriv :

Propostioner
​Testskema for CA og WFFS
Speakerseddel

Sidste nyheder

Klik på billederne og læs mere

Vores sponsorer​

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Dansk Sports Ponyavl

Melhøjvej 11, 9670 Løgstør​

CVR: 33670001

Kontaktoplysninger

Telefon: 30966737

E-mail: info@sportspony.dk

Klubmodul